WAY TO COME

Seocho
INCHON
Gumi

PACTRA INTERNATIONAL Seocho

  • Old address 1358-9 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
  • Road name address 12, Gangnam-daero 41-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
  • TEL 02-2021-7600

PACTRA INTERNATIONAL INCHON

  • Old address 7th floor of POSCO Tower, 6-10 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea
  • Road name address 7F POSCO TOWER, 165, Convensia-daero, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea

PACTRA INTERNATIONAL Gumi

  • Old address Room 401 of 316-2 FM Building, Hyeonggok-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
  • Road name address 401 FM Building, 37, Hyeonggokdong-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea